Thông báo thu học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017
Thông báo tuyển sinh năm 2017 - Hệ chính quy và vừa làm vừa học
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp