Thông báo thu học phí học kỳ II, năm học 2016 - 2017
Thông báo tuyển sinh năm 2017 - Hệ chính quy và vừa làm vừa học
         
   

         

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

          

 

* Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 năm 2017 hệ chính quy và vừa làm vừa học

 

* Danh sách trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017

 

* Thông báo thu tiền học phí đối với học sinh hệ chính quy của Trường Trung cấp Y tế